ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 9

วันที่อบรม : 8-9 มีนาคม 2565