ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 8

วันที่อบรม : 24-25 กุมภาพันธ์ 2565