ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 7

วันที่อบรม : 3-4 กุมภาพันธ์ 2565