ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 6

วันที่อบรม : 13-14 มกราคม 2565