ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 5

วันที่อบรม : 21 - 22 ธันวาคม 2564