ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 4

วันที่อบรม : 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564