ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 3

วันที่อบรม : 9 - 10 พฤศจิกายน 2564