ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 2

วันที่อบรม : 28 - 29 ตุลาคม 2564