ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 12

วันที่อบรม : 19-20 พฤษภาคม 2565