ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 11

วันที่อบรม : 21-22 เมษายน 2565