ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 10

วันที่อบรม : 29-30 มีนาคม 2565