ภาพบรรยากาศ

รุ่นที่ : 1

วันที่อบรม : 7 - 8 ตุลาคม 2564