ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 12

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 กุลชา เอาแสงดีกุล บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
2 จิราพงษ์ ปิยะรัตน์ บริษัท ดิจิทัล สมายส์ จำกัด
3 ชารีฟ โสอุดร บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
4 ฑิพากร มณีวงษ์ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด
5 ณัชชา ลือชัยเฉลิมสุข บริษัท วีแอลบิสซิเนสคอนซัลแตนท์ จำกัด
6 บุญนภัส มีรัตน์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
7 ปภินวิช ปิติธนฤทธิ์ บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
8 ประคอง ขันธเขตต์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
9 ปริญญ์ ชากฤษณ์ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
10 ปิยนุช รัตน์บ้านด่าน บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซีสเต็มท์ จำกัด
11 พนิดา ปินะพัง บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
12 วราภรณ์ คำภิรมย์ บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซีสเต็มท์ จำกัด
13 วราเมธ นุ้ยเพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14 วิรินทร์ญา จิราเลิศธนนนท์ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
15 วิวรรธน์ บูรณารมย์ บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซีสเต็มท์ จำกัด
16 สรศักย์ ชัยสถาผล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
17 สัจจาพร มณีรัตนาศักดิ์ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18 สิรีนทร์ ดวงอุดมรัชต บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
19 สุขใจ รัตนธรรมพร บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20 อนินทิตา ทองเพ่งพิศ บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด
21 อรรถพล คำสุวรรณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
22 อุบลวรรณ วารีกุล บริษัท พี เอส ซี ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซีสเต็มท์ จำกัด

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์